รูปทรงที่ดีกว่า เคิฟที่เข้าคอ ออโธเคิฟคือหมอนสำหรับรองรับศีรษะ คอและบ่า อย่างแท้จริง
หมอนออโธเคิฟ มีทรงโค้งที่เข้าถึงจุดที่คอกับไหล่บรรจบกันซึ่งเป็นจุดที่หมอนทั่วไปเข้าไม่ถึง ผลที่ได้คือการรองรับกระดูกคอครบทุกชิ้นพยุงกระดูกคอให้อยู่ในองศาที่เหมาะสมกับกระดูกสันหลัง

หมอนออโธเคิฟ

Orthocurve betters the curve of regular contour pillow, make it more fitting, more accommodating to body/muscle/bone position.

นักกายภาพบำบัดของ mr.big ออกแบบทรงหมอนออโธเคิฟให้มีความโค้งพิเศษที่ฟิตกับซอกคอที่สุด รองรับตั้งแต่ฐานกะโหลกถึงกระดูกคอชิ้นสุดท้าย เนื้อหมอนที่นุ่มแน่นพอเหมาะ ช่วยพยุงศีรษะ ลำคอ กล้ามเนื้อคอ

ความโค้งที่เออโกโนมิก

ความโค้งของหมอนออโธเคิฟถูกออกแบบให้กระชับเข้ากับคอ และบ่าในท่านอนตะแคง เข้าถึงมุมที่บ่าบรรจบกับฐานคอ มีที่ให้ซุกไหล่ ทำให้ไม่ทับไหล่ตัวเอง ต่างจากหมอนทั่วไปที่โค้งป้าน ผลักหัวไหล่ออกจาหมอน ไม่เข้าถึงซอกคอ ทำให้รองรับไม่เต็มที่ในท่านอนหงายใช้ด้านโค้งลาดที่มีปลายแหลมเพื่อให้หมอนรองคอจนถึงกระดูกคอ

แผ่นปรับระดับความสูงของหมอน

หมอนออโธเคิฟมีแผ่นปรับระดับความสูงหมอน 2 แผ่น ใช้เพิ่มหรือลดความสูงของหมอนตามความต้องการ เช่น เสริมแผ่นปรับระดับถ้าไหล่กว้างและนอนตะแคง หรือลดระดับลงถ้านอนหงาย

Size : 62x39x15 cm
Color : white

หมอนออโธเคิฟ

ใช้ได้กับทุกท่านอน

ด้านโค้งลาดใช้สำหรับนอนหงาย ด้านโค้งสูงสำหรับนอนตะแคง