ภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia)

Share this :

                    คุณเคยรู้สึกอึดอัด ปวดหัวหรือหายใจลำบากจนอาเจียนออกมาในขณะที่คุณกำลังไปเที่ยวหรืออยู่ในที่สูงและรวมทั้งผู้ที่ป่วย เป็นโควิด19ที่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเเละปอดเช่น การเหนื่อยหอบ หายใจไม่ทันอาการที่กล่าวมาอาจ เป็นสัญญาณของภาวะพร่องออกซิเจน

                   ภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia) เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอกับความต้องการส่งผลให้มีปริมาณออกซิเจน ในเนื้อเยื่อต่ำกว่าปกติ สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจเเละปอด โรคหอบหืด ถุงลมโปร่งพองเเละโรคหลอดลมอักเสบด้วยภาวะพร่องออกซิเจน

                 

                            สามารถเเบ่งตามสาเหตุของการเกิดได้เป็น 4 ชนิดคือ

          1.ภาวะบกพร่องออกซิเจนซึ่งร่างกายได้รับออกซิเจนน้อย (Hypoxic/Hypoxia) สามารถพบได้บ่อยที่สุดโดยมีสาเหตุ มาจากความกดดันของออกซิเจนในถุงลมปอดลดลงที่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่ขึ้นไปอยู่ในที่สูง พื้นที่ที่ใช้ในการเเลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างปอดกับกระเเสเลือดลดลงเช่น ปอดบวม ปอดแฟบ มีลมในช่องปอด จมน้ำเป็นต้นและออกซิเจนไม่สามารถซึมผ่านถุงลมปอดไปยัง กระเเสโลหิตได้สะดวกเช่น ปวดบวม จมน้ำ โรคเยื่อไฮยาลีนเป็นต้น

          2.ภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุมาจากเลือด (Hypemic Hypoxia) เกิดจากความบกพร่องในการนำออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกาย เช่น โรคโลหิตจาง จำนวนเม็ดเลือดแดงในเลือดมีจำนวนลดลง ร่างกายได้รับยาหรือสารพิษบางอย่างเป็นต้น

          3.ภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุมาจากการคั่งของกระเเสเลือด (Stagnant Hypoxia) เกิดจากความบกพร่องในการ ไหลเวียนของกระเเสเลือด เช่น เเรงดันเลือดจากหัวใจลดลงเนื่องจากเป็นโรคหัวใจล้มเหลว

          4.ภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุจากภาวะเป็นพิษของเซลล์ (Histotoxic Hypoxia) เกิดจากการที่เซลล์ต่างๆของร่างกายไม่สามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้เนื่องจากได้รับสารพิษเช่น แอลกอฮอล์ สารไซยาไนด์ เป็นต้น

                    ผู้ที่มีภาวะพร่องออกซิเจนจะมีการเเสดงอาการเเละความรุนเเรงของอาการเเตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคลแต่อาการสามารถสังเกตเห็นได้คือ ไอ มีเหงื่อออกมาก ผิวหนังซีดหรือเป็นสีเขียว หัวใจเต้นเร็ว มีอาการมึนงงสับสน หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ หายใจลำบาก คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศรีษะ ซึม ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก เกิดภาวะโคม่าแหละรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยการรักษาจะเน้นที่การรักษาเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดให้กับผู้ป่วยโดยวิธีที่ใช้ในการรักษาจะขึ้นอยู่กับอาการเเละความรุนเเรงของโรค หากผู้ใดที่มีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นภาวะพร่องออกซิเจนควรรีบไปพบเเพทย์หรือให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เเพทย์ตรวจหาสาเหตุเเละทำการรักษาได้อย่างถูกต้องและการหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีออกซิเจนเบาบางและหากใครที่มี ความเสี่ยงในการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนควรปฏิบัติตามที่เเพทย์เเนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิด ภาวะพร่องออกซิเจนและอย่าลืมที่จะทำให้ตนเองมีสุขภาพดีอยู่เสมอเช่น การดื่มน้ำให้มาก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เเละ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                    ภาวะพร่องออกซิเจนเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากคือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจเเละปอดซึ่งหากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการเข้าข่ายของภาวะพร่องออกซิเจนควรรีบไปพบเเพทย์หรือนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเเละรักษาโดยควรทำตาม คำแนะนำของเเพทย์อย่างเคร่งครัด ควรหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีออกซิเจนเบาบางเเละหมั่นดูเเลรักษาสุขภาพให้เเข็งเเรงอยู่เสมอ

l

Share this :